Rod's WarBirds

Ki43-201.jpg

WWII Imperial Japanese Army Aircraft Photos

Ki-56 Type 1 Freighter (Lodestar Clone) (Thalla)

Ki-56-1.jpg (67K) Ki56-Thalia-2less2.jpg (25K) Ki56-Thalia-2.jpg (40K) Ki-56-3.jpg (39K) Ki-56-4.jpg (18K)Previous Page Next Page

Back to Index

Back to Home