Rod's WarBirds

Ki43-201.jpg

WWII Imperial Japanese Army Aircraft Photos

Ki-61 Type 3 Hien Swallow (Tony) - Page 2

Ki-61-9.jpg (101K) Ki61-1.jpg (34K) Ki-61-II-110.jpg (31K) Ki-61-11.jpg (66K) Ki-61-12.jpg (40K)

Ki61-20less.jpg (7K) Ki61-20.jpg (19K) Ki-61-15.jpg (50K) Ki-61-29.jpg (23K) Ki-61-17.jpg (30K)

Ki-61-19.jpg (28K) Ki-61-72.jpg (23K) Ki61-68Sentai-CaptAkita-Ozonaki-New-Guinea-87.jpg (55K) Ki61-244Sentai-(R295)-SN3295-Tembico-Kobayashi-4Kills-Japan-1945-22.jpg (22K) Ki61-244Sentai-(R295)-SN3295-Tembico-Kobayashi-4Kills-Japan-1945-39.jpg (39K)

Ki-61-24.jpg (22K) Ki-61-II-111.jpg (29K) Ki-61-65.jpg (44K) Ki-61-27.jpg (19K) Ki-61-97-.jpg (34K)Previous Page Next Page

Back to Index

Back to Home